මුල් පිටුව

ඉතිහාසයෙන් බිදක්

ඓතිහාසික රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඉතිහාසය ඉතා දුරාතීතයට දිවේ. පුරාවිද්‍යාත්මක නොවුවද සාම්ප‍්‍රදායික හා කාල්පනික මතයන් මීට ඉවහල් වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවමන් කළ හෙළයේ කාචරගාම නම් එවකට නාමකරණය වූ කතරගම ර්‍ණකිහිරි” නම් වෘක්ෂ විශේෂයකින්…

තව කියවන්න

ඡායාරූප එකතුව

දේවාල ප්‍රධාන දොරටුව

දිය කැපීම

දේවාලය ඇතුලත

කප් සිටුවීම

කරඩුව රැගත් වාසනා හස්තියා

ආදිවාසි නර්ථන

2019 අසල මහා මංගල්‍යය

ජූලි 03 බදාදා 2019

ආරම්භක පෙරහැර

ජූලි 04 බ්‍රහස්පතින්දා 2019

දෙවන පෙරහැර

ජූලි 05 සිකුරාදා 2019

තුන්වන පෙරහැර

ජූලි 06 සෙනසුරාදා 2019

හතරවෙනි පෙරහැර

ජූලි 07 ඉරිදා 2019

පස්වෙනි පෙරහැර

ජූලි 08 සදුදා 2019

හයවෙනි පෙරහැර

  • අතුපන්දල දැමීම

ජූලි 09 අගහරුවාදා 2019

හත්වෙනි පෙරහැර

ජූලි 10 බදාදා 2019

අටවෙනි පෙරහැර

ජූලි 11 බ්‍රහස්පතින්දා 2019

නවවෙනි පෙරහැර

ජූලි 12 සිකුරාදා2019

දහවැනි පෙරහැර

ජූලි 13 සෙනසුරාදා 2019

එකොළොස්වෙනි පෙරහැර

  • ගිනි පැගීමේ උත්සවය

ජූලි 14 ඉරිදා 2019

දොළොස්වෙනි පෙරහැර

ජූලි 15 සදුදා 2019

දහතුන්වෙනි පෙරහැර

ජූලි 16 අගහරුවාදා 2019

දහහතරවෙනි පෙරහැර

  • අවසන් මහා පෙරහැර

ජූලි 17 බදාදා 2019

දියකැපීමේ මංගල්‍යය