රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ මහබෙත්මේ – කුඩා බෙත්මේ නිලමේ පදවි

ආලත්ති අම්මවරුන් සිදු කරන පුජාව කතරගම මහා දේවාලය ඉදිකර දෙවියන්ට පුජා කල දුටු ගැමුණු මහා රජතුමා ඉරහඳ පවතිනා තුරා කඳ සුරිදුන්ට පුද පුජාවන් පැවැත්වීම පිණිස රාජකාරි කරුවන් 555 කු පත්…

Read more

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ බස්නායක රාළ පදවිය බස්නායක නිලමේ පදවිය දක්වා විකාශය වීම – වර්ෂ 1818 සිට 1924 දක්වා

අප පෙර ලිපියෙන් සිහිපත් කළා සේ රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ පිටකට්ට⁣ලයේ ප්‍රධානී තනතුර හෙවත් භාරකාර තනතුර වර්ෂ 1818 වන තෙක් මහබෙත්මේ නමින් විය. නමුත් එතැන් පටන් එය අහෝසි වී ගිය…

Read more

කතරගම දෙවියන් වැඳ පුදාගන්නා නියම පිළිවෙළ‍

කළ, නොකළ යුතු දේ ගැන හරියටම දැනගන්න පළමුකොට කිරි වෙහෙර වැද පුදාගෙන බුදුන් වහන්සේට වත් පිළිවෙත් කරන්න කතරගම දෙවියන්ට පුජාවක් පැවැත්වීමට පළමුව ගණ දෙවියන්ට පූජාවක් තැබීම දේව නියමයක් ඇසළ උත්සව…

Read more