රුහුණු කතරගම

අභිනවාරාමය

කතරගම පුදබිම තුළ පිහිටා ඇති තවත් වැදගත් බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයක් වන්නේ අභිනවාරාම විහාරස්ථානයයි. 1924 දී පමණ තිඹලත් රත්නායක බාරිස් අප්පුහාමි කපු මහතා විසින් ඉදි කොට අතිගෟරවාර්හ කතරගම ආයුපාල නාහිමියන්ට මෙම විහාරස්ථානය පූජා කරන ලදී. කතරගම සුගුණතිස්ස නාහිමි, රණකෙළියේ විපුලතිස්ස නාහිමි, රණකෙළියේ ප්‍රඥාසාර නාහිමි මෙම විහාරස්ථානයේ ආධිපත්‍යය උසුලමින් එය දියුණු කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ලදී. වත්මානයේ මෙම විහාරස්ථානය ඇතුළු විහාර ගණයෙහි ආධිපත්‍ය උසුලනු ලබන්නේ රුහුණු මාගම්පත්තුවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක, ශාස්ත්‍රපති අතිගෞරවාර්හ කපුගම සරණතිස්ස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේය.

1949 සිට කතරගම ඇසළ මංගල්‍යයට සමගාමීව මෙම විහාරස්ථානයේ පවත්වනු ලබන ගම් පිරිත පිළිබඳව ද විශේෂයෙන් මෙහිදී සිහිපත් කළ යුතු ය. විහාස්ථානයෙන් සිදු කෙරෙන සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් ද රාශියකි.